ATS programında sql işlemleri yapmak için Mdbplus programı kullanılır. Aşağıdaki örnekleri deneme şirketi açarak o şirket üzerinde yapmanız tavsiye edilir.
 
Mdbplus programı ATS 'nin yüklü olduğu disk bölümünde Arma\ATS\Utility klasörü içerisinde bulunur.

Ayrıca Başlat - Tüm programlar - ATS menülerinden de kısayoluna ulaşılabilir. Programı çalıştırdıktan sonra aşağıdaki ekran gelir.

Open Tuşuna tıklanılarak ATS içerisinde Data klasöründen ilgili şirket numarasına göre veri tabanı dosyası seçilir.

Query Tuşu Sql soruları yazabilmemiz ve çalıştırabilmemiz için gerekli olan aşağıdaki ekranı açar.

ATS Logo

ATS Sql ATS Eğitim SQL Connect

ATS Sql

   
   
Query Ekranına herhangi bir SQL komutu yazıldığında Execute tuşuna tıklanılarak. Sorgu çalıştırılır.

Sorgu sonucu listelenen veri alt pencerede listelenir.

Bu ekrandaki örnek sorgu Cari hesap hareketleri tablosundaki bütün kayıtları listeler. Sorgu : Select * From ChHareketleri

Cari Hesap Kartlarını listelemek için sorgu : Select * from ChKartlari

Cari kartları tablosunun sadece belirli bir alanlarını listelemek için örneğin kodu, ünvanı, ili için örnek sorgu : Select ChKodu, ChUnvani, il from ChKartlari

Bu seçimi ünvana göre alfabetik A'dan Z'ye sıralamak için :
Select ChKodu, ChUnvani, il from ChKartlari Order By ChUnvani Asc

Bu seçimi ünvana göre alfabetik Z'den A'ya sıralamak için :
Select ChKodu, ChUnvani, il from ChKartlari Order By ChUnvani Desc

Listede ili İstanbul olanları sorgulamak için :
Select ChKodu, ChUnvani, il from ChKartlari Where il='İSTANBUL'

Ünvan içerisinde Ltd harflari geçen cari hesapları listelemek için : Select ChKodu, ChUnvani, il from ChKartlari Where ChUnvani Like '%LTD%'

Not: Where kelimesi tablodaki alanlarda istediğimiz değere göre süzme işemi yapar. Yukarıdaki iki örnekte il alanında istanbul geçenler ve ünvan içerisinde LTD harfleri geçen cari kartları listelendi.

   
   
SQL Kayıt Silme İşlemleri :

Kayıt silmek için kullanılan sql Kelimisi DELETE 'dir.

Sql cümlesi yazılış şekli : Delete From TabloAdı Where Alan='.....' şeklindedir.

Örnek olarak yan taraftaki resimde Teklif hareketlerinin kaydedildiği TekHareketleri tablosunu açtık.

Her tabloda bir adet benzersiz alan olma zorundadır. ATS programında tablolardaki benzersiz alan isimleri Kimlik ve KayıtNo isimleriyle anılır.

Resimdeki örneğe göre Kimlik numarası 18 olan kaydı silmek için yazılması gereken sorgu şudur : Delete From TekHareketleri Where Kimlik=18

Tabloyu yeniden listelediğimizde 18 numaralı kaydın artık olmadığını göreceğiz. Sorgu : Select * from TekHareketleri

Not: Silme işleminin geri dönüşü yoktur.

 

 SQL örnek

   
   
SQL Kayıt Güncelleme (Update) İşlemleri :

Yukarıdaki örnekte bulunan TekHareketleri tablosunu baz alalım. TekKimlik alanı 11 olan 2 adet satır var. Bunların tarihleri 15.09.2011 şimdi bu tarihleri 15.12.2011 olarak güncelleyelim

Gerekli Sorgu : Update TekHareketleri Set Tarih ='15.12.2011' Where TekKimlik=11

Şimdi yeniden listeleyerek değişikliği görelim : Select * from TekHareketleri

Tablonun yeni hali yandaki resimde görüldüğü gibidir.

Dikkat edilirse Update sorgularında from kelimesi kullanılmaz yerine güncellenecek alanın önüne Set kelimesi eklenir.

   
   
Karışık Sorgu Örnekleri :

Yönetici ekranındaki sorgular bir çok matematiksel işlem yapar. En basit işem toplama işlemidir. Sql 'de Toplama işlemi Sum kelimesi kullanılarak. Sum(Alanİsmi) şeklinde kullanılır.

Toplama işleminde tabloda kullanılmayan alan varsa örneğin giriş ve çıkışların bir arada tutulduğu tablolarda bir satırda giriş varsa çıkış boştur, çıkış varsa giriş boştur.

İşte bu boş alanları sıfır kabul ederek toplama yapmak için iif ve is null kelimelinden oluşan boş alanlara sıfır değerinin atanmasını sağlayan şu ifade kullanılır : iif(isNull(Sum(Alanİsmi)),0,Sum(Alanİsmi)) bu ifade de geçen alanİsmi eğer boş ise sıfır değeri atanır, değilse kendi değeri kullanılır.

Bir alanı başka bir isimle listelemek için ise alan parantez içine alınır ve As kelimesi kullanılarak listelemede gözükmesini isteğimiz alan yazılır.

Örnek Yönetici ekranı sorguları :

Kasa Bakiyeleri : Select iif(isNull(Sum(Borc)),0,Sum(Borc)) - iif(isNull(Sum(Alacak)),0,Sum(Alacak)) As Bakiye from KasaHareketleri

Portföydeki çekler : SELECT iif(isNull(Sum(Tutar)),0,Sum(Tutar)) As Tutar FROM CekHareketleri Where Durum='Portfoy'  

Top 10 Satış Yapılan C/H (Tutar) : Select Top 10 ChKod, ChUnvan, Sum(TopCikisYekun) As Toplam From FaturaHareketTop Where TopCikisYekun is Not Null Group By ChKod, ChUnvan

   

ATS, Piyasadaki mevcut ticari programların git gide kullanıcıların isteklerinden uzak ve kullanımı zor hale gelmesinden, yazılım fiyatının ve servis hizmetlerinin yüksek meblağlarda olmasından, yazılımın çalışması için gereken donanım maliyetinin yüksekliğinden yakınan Küçük ve orta büyüklükteki (Kobi) firmaların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yazılmıştır. Program fiyatı diğer büyük programların fiyatının 1/4 oranında olmasına rağmen işlevselliği ve yönetilebilirliği çok daha iyidir. Eğitim dokümanlarıyla kullanıcı servis hizmetine gerek duymadan programı yıllarca güven içerisinde kullanabilir.

ATS kullanıcıları dışarıdan destek hizmetine gerek kalmaksızın programlarını rahatça kullanabilir, yedek alabilir, kullanım dokümanlarını izleyerek program kullanım kabiliyetlerini arttırabilirler. Yeni çıkan versiyonları ve programa ek özellikler katan ilaveleri web sitesi aracılığıyla takip edebilir ve sürekli güncel kalabilirler. En çok zorlanılan yıl sonu devir işlemi, fatura, irasaliye form dizaynı, numaratör kurulumu, kullanıcı tanımlama ve kullanıcılara ayrı ayrı yetki verme gibi konular ATS programında bir kaç tıklama ile saniyeler içerisinde yapılabilmektedir.

ATS Programı ilke olarak kolay kullanım, maksimum verim ve gizli saklı tuş olmadan her şeyin görünürde olduğu kullanıcı dostu bir arabirimle hizmet ilkesine dayanmaktadır. Ayrıca pdf eğitim dokümanları, sürekli güncellenen web sitesiyle kullanıcılarına hizmet vermektedir. 

Ticari programlardan beklentilerinizin hepsi ve daha fazlası ATS ile bir kaç tık uzağınızda...

 ATS   Program Modülleri :
Stok, Cari, Fatura, Kasa, Banka, Çek, Senet, Kredi Kartı, Hizmet Faturaları, Tevkifatlı Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Ötv 'li fatura giriş çıkışı, Barkod cihazıyla hızlı satış modülü, xml veri aktarımları, sipariş ve teklif modülleri, gün sonu raporu, yönetici ekranı ve üretim modülü. Raporlama esnek yapıdadır, filtrelerle raporlar sadeleştirilebilir veya detaylandırılabilir. Raporlar her türlü yazıcıdan ve pdf, html, word, excel formatlarında çıktı alınabilir.

En çok zorlanılan yıl sonu devir işlemi, yeni şirket açılması, fatura, irasaliye form dizaynı, numaratör kurulumu, kullanıcı tanımlama ve kullanıcılara ayrı ayrı yetki verme gibi konular ATS programında bir kaç tıklama ile saniyeler içerisinde yapılabilmektedir.